دیجی جوجه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آشنایی با برخی بیماریهای بوقلمونها

3 بیماری های بوقلمون

بیماری های بوقلمون

بیماری های بوقلمون:  بوقلمون ها نیز مانند موجودات دیگر به بیماری های گوناگونی مبتلا می شوند.    این بیماری ها…