دیجی جوجه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بیماریهای پرورش بوقلمون

3 بیماری های بوقلمون

بیماری های بوقلمون

بیماری های بوقلمون:  بوقلمون ها نیز مانند موجودات دیگر به بیماری های گوناگونی مبتلا می شوند.    این بیماری ها…